Metal möhürleme

Metal möhürleme

80T
110T
200T
200tLX

“YSY Electric” 2008-nji ýyldan bäri takyk metal möhürlenen bölekleri we gurnamalary öndürip gelýär.

Biziň kuwwatymyz 5-den 200 tonna çenli ýeke we progressiw.OEM önüm dizaýnyna kömek we çalt prototip işlerini hödürlemek bilen, möhürleme, lazer kesmek, NTC, CNC egilmek, ýasalan serwisleri kebşirlemek bilen üpjün edýäris.

Metal möhürlemegiň ulanylyşy

Metal möhürleme, dürli pudaklarda birnäçe amaly üçin özboluşly metal işleýiş häsiýetlerine esaslanyp, dürli materiallara ulanylyp bilner.Metal möhürlemek, ulanylýan aýratyn artykmaçlyklary üçin seýrek garyndylardan esasy umumy metallaryň emele gelmegini we gaýtadan işlenmegini talap edip biler.

Käbir pudaklarda howa, elektrik we goranyş senagaty ýaly sebitlerde berilý misiň elektrik ýa-da ýylylyk geçirijiligini ýa-da polat we onuň köp erginlerini awtoulag pudagy üçin güýçli ulanmagy talap edilýär.

Metal möhürleme kompaniýalaryny ulanýan pudaklar (ýöne olar bilen çäklenmeýär):

● Awtoulag

● Senagat enjamlary

● Sarp ediji elektronikasy

Aerokosmos

● Elektrik

● Telekommunikasiýa

Esasy önümler

V Tv eýesi

● Gepleýjiniň gapagy

● Suw geçirmeýän berkitmeler

● Kondisioner kysmy

● loüzýän tekjäniň ýaýlary

● Mebel bölekleri

● Güýçlendiriji ýaşaýyş jaýy

● Elektron komponentler

Od Anodlaşdyrylan alýumin gap

● Metal stol çarçuwasy

● Ses garyjy

● Kompýuter meselesi

● Alýumin klawiatura korpusy

● Gurmak üçin plastinka

● Metal şkaflar


Iş wagty: Iýul-05-2022

Önümlerimiz ýa-da metal işlerimiz barada has giňişleýin maglumat, şu formany doldurmagyňyzy haýyş edýäris. SYY topary 24 sagadyň dowamynda size jogap berer.