habarlar

 • YSY-a baryp görýän MEXIKO WE ABŞ-dan DAWID-e hoş geldiňiz

  15-nji iýulda Meksikadan we ABŞ-dan gelen hyzmatdaşymyz YSY, hanym LEXI we ERIN-i YSY önümçilik liniýasynda görkezýär we täze taslamalary ösdürmek barada bilelikde pikir alyşýar.Hyzmatdaşymyz, jenap DAVID Hytaýda 20 ýyldan gowrak işlän meşhur dizaýner we inerener ...
  Koprak oka
 • ISARAEL-den YSY-a baryp görýän hyzmatdaş

  23-nji iýunda ISARAEL-den YSY-a baran hyzmatdaşymyz, JESSICA we Lexi hyzmatdaşlarymyza YSY önümçilik liniýasynda görkezýär we bilelikde täze taslamalary ösdürmek barada has giňişleýin pikir alyşýar.Hyzmatdaşymyz, jenap ELI HP we beýleki köp sanly meşhur dizaýner we inerener ...
  Koprak oka
 • YSY Elektrik Gannower Messe 2023

  2023-nji ýylyň 17-nji aprelinden 21-nji apreline çenli “YSY Electric” Gannower Messe gatnaşdy, hanym Lexi we Erin 16-njy aprelde Germaniýa geldi we YSY hünärli elektrik suw geçirmeýän gutulary, poslamaýan polatdan ýasalan gaplar, ýörite metal gap / jaý, dürli görnüşli ýaý Gün paneli üçin takyklyk cnc m ...
  Koprak oka
 • ABŞ-nyň hyzmatdaşy YSY-a hoş geldiňiz

  10-njy aprelde YSY-a baran ABŞ-ly hyzmatdaşymyz Erin we Lexi YSY önümçilik liniýasynda hyzmatdaşymyzy görkezýärler we bilelikde täze taslamalary ösdürmek barada has giňişleýin pikir alyşýarlar.Hyzmatdaşymyz, jenap Jim antenna dizaýnynyň we gurnamagynyň önümleri üçin ýol görkeziji.Soňky üç ýylda ...
  Koprak oka
 • YSY Electric-a baryp görmek üçin hindi hyzmatdaşymyza hoş geldiňiz

  2023-nji ýylyň 15-nji martynda Hindistandan gelen jenap XX YSY-a baryp gördi, YSY 2019-njy ýyldan bäri G + D bilen gaty gowy hyzmatdaş gatnaşyk gurup başlady. G + D 171 ýyldan gowrak taryhy bolan Germaniýada meşhur kompaniýa, olar milliardlarça adamyň ömrüni gazanýarlar has ygtybarly adamlar, innowasion howpsuzlyk çözgütlerini fi-de tapyň ...
  Koprak oka
 • Metal önümçiliginde bagtly it

  2021-nji ýyla ser salanymyzda, epidemiýanyň daşary ýurtlarda güýçlenmegi we içerki bazaryň güýji ýetmezçiligi sebäpli, metaldan ýasalan ähli senagat birneme azalýar, esasanam 2020-nji ýylyň ahyrynda çig malyň bahasy aşa köpeldi we önümçilik bahasynyň ýokarlanmagyna sebäp boldy çalt we girdeji azalýar ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3

Önümlerimiz ýa-da metal işlerimiz barada has giňişleýin maglumat, şu formany doldurmagyňyzy haýyş edýäris. SYY topary 24 sagadyň dowamynda size jogap berer.