banner-1
banner5
önümleri

YSY önümleri

Metal önümçiligi

Elektrik gutusy

CNC enjamlaşdyryş

ODM metal kebşirleýji awtoulag üçin möhürleme bölekleri
ODM metal kebşirleýiş sta
Metal örtük Galvanizli möhürleýji önüm öndüriji önüm
Metal list Galvanizli Stampin
Metalörite metaldan ýasalan telewizion rack
Custörite pyçak metal mata
Awto üçin OEM alýumin möhürleme bölegi
OEM üçin alýumin möhürleme bölegi
Madeörite ýasalan list metal möhürleme egirme bölekleri
Madeörite ýasalan list metal stampi
Aýdym-saz dolandyryjysy üçin anodlaşdyrylan list metaldan ýasalan möhürleme bölekleri
Anodlaşdyrylan list metal mata
Sahypa metaldan ýasalan ýöriteleşdirilen metal çarçuwasy
Metal önümçiligi adaty
Metal önümçiligi Alýumin güýçlendiriji şassisi
Metal önümçiligi Alýumin amp
Alýumin öndürilen metaldan ýasalan elektrik gutusy
Alýumin öndürilen maşyn M.
Öý elektrik önümleri üçin metal list PCB şassisi
Ho üçin metal list PCB şassi
Suw geçirmeýän açyk elektrik toguny galvanizli polat metal guty
Suw geçirmeýän açyk elektrik
Sahypa metal elektrik gutusy dolandyryş paneli
Sahypa metal elektrik gutusy Con
Easyönekeý gurnamak we sökmek bilen ýasalan batareýa gutusy
E bilen ýasalan batareýa gutusy
Designörite dizaýn takyk elektrik poslamaýan polat guty
Designörite dizaýn takyk elektr
Senagat howpsuzlygy üçin takyklaşdyrylan elektron kabinet
Takyklaşdyrylan elektron
Sowuk togalanan polat önümçiligi paýlaýyş kabineti
Sowuk togalanan polat önümçiligi
IP65 metal paýlaýyş gurşawy / çeňňek bilen guty
IP65 metal paýlaýyş goşundylary
Metal poslamaýan polatdan üpjünçilik gutusy
Metal poslamaýan polat güýji S.
Gyzyl poroşok bilen örtülen polat ýangyn howpsuzlygy berkitmesi
Steelörite polat ýangyn howpsuzlygy Enclo
Telekom elektrik dolandyryş paneli paýlaýyş gutusy
Telekom Elektrik Dolandyryş Pa
Alýumin CNC maşyn enjamlarynyň bölekleri
Alýumin CNC maşyn
CNC ýöriteleşdirilen alýumin zapas şaýlary
CNC Machining Custom Alýumin
CNC torna öwrümli maşyn guýma awtoulag bölekleri
CNC torna öwrümli maşynly kas
Takyk SUS304 CNC enjamlary buraw bölekleri
Takyk SUS304 CNC enjamlary
Alýumin prototipi takyklyk Cnc enjamlaşdyryş bölümi
Alýumin prototip takyklygy C.
Welosiped üçin polat alýumin metal işleýiş bölekleri
Polat alýumin metaldan işlemek
Lukmançylyk enjamlary üçin OEM CNC enjam bölekleri
OEM CNC meniň üçin enjam bölekleri
Robot üçin 5 ok CNC maşyn takyk hyzmatlary
5 ok CNC maşyn takyklygy S.
Alýumin garyndy polat awtoulag CNC enjamlaşdyrylan metal bölekleri
Alýumin garyndy polat awtoulag CNC
Takyk CNC Machining Awtoulag alýuminiý bölekleri
Takyk CNC Machining Automo

HABARLAR

Metal önümçiliginde bagtly it

Metal önümçiliginde bagtly it

2021-nji ýyla ser salanymyzda, epidemiýanyň daşary ýurtlarda güýçlenmegi we içerki bazaryň güýji ýetmezçiligi sebäpli, metaldan ýasalan ähli senagat birneme azalýar, esasanam 2020-nji ýylyň ahyrynda çig malyň bahasy aşa köpeldi we önümçilik bahasynyň ýokarlanmagyna sebäp boldy çalt we girdeji birden gaty azaldy.Zawodlaryň köpüsi, batareýany saklaýyş pudagyndan başga bazarda gaty diri galýarlar.Gangdong welaýatynda ýüzlerçe lazer enjamlary kärhanasy bar.Kesmek diňe bir ...

Näme üçin metaldan adamda NCT Punch saýlaýarys ...

YSY ussahanasynda metaldan ýasalan 3 görnüş bar.Marka, lazer kesmek we NCT.Bu gün hemmämiz NCT Punch bilen tanyşdyrmak isleýärin.NCT punch, programma dolandyryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylan awtomatiki maşyn guralynyň bir görnüşidir, dolandyryş ulgamy programmany dolandyryş kody ýa-da beýleki nyşan görkezmeleri we dekodlamak bilen logiki taýdan işläp biler, şonuň üçin zarba hereketi we işleýiş bölekleri.Gaýtadan işlemegiň usulyna meňzeýär: Lazer kesmek, möhürlemek.NCT pr ...

Hytaý list metal önümleri - YSY ussahanasy

Customörite ýasalan metal listi, CNC işleýiş böleklerini, elektrik berkitme önümlerini dolandyrýan Hytaý list metal öndüriji hökmünde YSY elektrik we ISO9001: 2015 kepilnamasy bilen Hytaýyň Şençzhenen şäherinde 10 ýyl bäri ösen önümçilik liniýalaryna eýe.Müşderilerimizden köp gowy we meşhur abraý gazanyp, bütin dünýäde uzak möhletli we ygtybarly hyzmatdaşlyk gatnaşyklarymyz bar.Sahypa metal, adatça, el bilen ýa-da möhürlenen metaldan ýasalan birnäçe metal ...

YSY Electric-yň 2 satuwynda doglan günüň gutly bolsun!

YSY Electric-yň 2 satuwynda doglan günüň gutly bolsun!

Bu hepde YSY Electric satuw topary iki sany owadan uýanyň doglan gününi gutlady.Biri Miss Lexi 28 ýaşyny, beýlekisi Miss Iris 23 ýaşyny belledi.Iki ýaş gyzyň durmuşynda täze tapgyra gelmegini bellemek üçin iki sany kiçi kompaniýa baýramçylygy geçirdik.Işgärlerimiziň gyzyklanmalaryna elmydama şeýle üns berýäris welin, ýaş agzalarymyz üçin amatly iş gurşawyny we atmosferany döretdik.Bular ýatdan çykmajak ...

Has köp habar

Önümlerimiz ýa-da metal işlerimiz barada has giňişleýin maglumat, şu formany doldurmagyňyzy haýyş edýäris. SYY topary 24 sagadyň dowamynda size jogap berer.